Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 25 lipca 2024 11:39
Reklama
Reklama
Reklama

KGHM działa ze szczególną dbałością o ochronę środowiska

KGHM Polska Miedź S.A. jest innowatorem, wdrażającym przyjazne otoczeniu technologie i rozwiązania biznesowe. Przestrzega międzynarodowych norm środowiskowych oraz współpracuje z władzami na rzecz podnoszenia standardów mających na celu jeszcze lepszą ochronę zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych w Zagłębiu Miedziowym. Ponadto, zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu, KGHM dba o bezpieczne warunki pracy i utrzymanie pełnej sprawności technicznej posiadanej infrastruktury. Odpowiedzialność za otoczenie jest wpisana w strategię KGHM.
KGHM działa ze szczególną dbałością o ochronę środowiska

Działania KGHM na rzecz środowiska są doceniane na całym świecie. Spółka jako jedyna firma z Polski, znalazła się w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Polska Miedź została doceniona spośród ponad 6 tysięcy podmiotów z całego świata, które w swoich działaniach mają na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

KGHM traktuje ekologię jako jeden ze swoich strategicznych obszarów. W 2022 roku Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych około 250 mln zł. Odpowiadając na światowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, KGHM przyjął ambitną Politykę Klimatyczną, w której zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

Modernizacja rozwiązań produkcyjno-technologicznych zawsze uwzględnia aspekty środowiskowe. W ramach działań proekologicznych, w ostatnich latach KGHM zmodernizował sieć energetyczną w kopalni Rudna, dzięki czemu oddział górniczy Głogów Głęboki-Przemysłowy jest zasilany energooszczędną instalacją. Celem strategicznym miedziowego giganta jest 50 proc. zaspokojenie zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ze źródeł własnych i OZE do końca 2030 roku. Prowadzone są analizy i prace przygotowawcze, które umożliwią budowę farm fotowoltaicznych w lokalizacjach KGHM. Zagraniczna inwestycja KGHM, chilijska kopalnia Sierra Gorda działa wyłącznie na bazie energii elektrycznej pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii. 

Polityka proekologiczna KGHM potwierdza troskę firmy o obszar, na którym prowadzi działalność. KGHM podejmuje szereg działań w zakresie ograniczania stopnia oddziaływania na środowisko. Główne założenia polityki środowiskowej zakładają m.in. utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń służących ochronie środowiska, śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb i możliwości czy współpracę przy tworzeniu dokumentów referencyjnych BAT (ang. Best Available Techniques) dotyczących działalności spółki. Ochrona środowiska naturalnego i minimalizowanie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem jest priorytetem firmy. Dzięki stosowanej polityce środowiskowej KGHM wyznacza najwyższe standardy ekologiczne w skali kraju. Jednym z działań jest zlecenie przez KGHM wykonania analizy śladu środowiskowego i węglowego dla swoich produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykonał analizy zgodnie z normami ISO oraz przygotował deklaracje środowiskowe. Miedziane produkty KGHM mają ślad niższy od średniej globalnej. 

Warto dodać, że przeprowadzone analizy potwierdzają, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami. Huty mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Dodatkowo Oddziały z Legnicy i Głogowa posiadają międzynarodowy certyfikat Copper Mark. KGHM liczy, że do tego grona wkrótce dołączy również Huta Miedzi Cedynia.

Miedziowy gigant niemal całkowicie wyeliminuje emisje arsenu i rtęci dzięki nowej Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych. To pierwsza taka inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie. Nowatorski węzeł na instalacji SOLINOX w Hucie Miedzi Legnica doczyści gazy z tych pierwiastków do poziomu nie większego niż 0,05 mg/Nm3. Instalacja wykorzystuje sprawdzoną na świecie technikę kalomelową. Jej największą zaletą jest m.in. mała ilość odpadów. KGHM jest pierwszą firmą w Polsce, która wdraża tę zaawansowaną technologicznie metodę. Instalacja składa się z dwóch elektrofiltrów mokrych w pierwszym stopniu oczyszczania, dwóch w drugim stopniu oraz zlokalizowanej między nimi wieży kalomelowej. Gazy wychodzące z istniejącej wieży chłodzącej kierowane są do zespołu elektrofiltrów mokrych pierwszego stopnia, po czym trafiają do wieży absorpcyjnej instalacji kalomelowej, w której następuje ich oczyszczenie ze związków rtęci. Ostateczne odpylenie i oczyszczenie gazu realizowane jest w zespole elektrofiltrów mokrych drugiego stopnia.

KGHM dywersyfikując źródła energii elektrycznej w całej Grupie Kapitałowej, stawia również na energię ze słońca, wiatru i wodoru. Spółka buduje elektrownie fotowoltaiczne i kontynuuje projekty w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i źródeł wodorowych. Ponadto KGHM jest zaangażowany w rozwój energii atomowej w kraju. 

W KGHM na szeroką skalę prowadzone są również projekty mające na celu ponowne zalesianie stref ochronnych wokół hut. Tylko w 2022 roku KGHM posadził ponad 600 tys. drzew. Lasy na terenie huty w przyszłości zaspokoją zapotrzebowanie tlenowe dla ponad 2 milionów osób. Nasadzenia i zalesiania to tylko część z działań prośrodowiskowych, które prowadzi KGHM. Miedziowa spółka systematycznie przekształca nasadzenia topolowe na drzewostany liściaste i długowieczne, które dostarczają do środowiska największe ilości tlenu. Sadzi dęby i buki jako główne gatunki lasotwórcze i uzupełnia je sadzonkami lipy, klonu czy modrzewia. Spółka uczestniczy również w projekcie tzw. „Leśnych Gospodarstw Węglowych”, którego ideą jest przebudowa lasów i wprowadzanie nowych zalesień, aby ograniczyć obecność dwutlenku węgla w atmosferze poprzez zwiększenia pochłaniania CO2 przez kompleksy leśne. Tereny leśne przy Hucie Miedzi Głogów utworzono w byłej strefie ochronnej. Obecnie zajmują ponad 872 ha i są swoistą „niszą ekologiczną”, w której gnieździ się ptactwo, żyją zwierzęta i bujnie rozwija się roślinność. Dodatkowo stanowią naturalny filtr powietrza pochłaniając i neutralizując szkodliwe związki. Lasy pełnią też bardzo ważną rolę w procesie pochłaniania dwutlenku węgla. Jak wynika z badań, jedno drzewo pochłania rocznie ok. 6-7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochodów osobowych. Oznacza to, że lasy należące do głogowskiej huty KGHM w ciągu roku pochłoną spaliny emitowane przez ponad 3 tys. pojazdów.

Niewątpliwym sukcesem jest powrót do głogowskich lasów sokoła wędrownego. Od 2009 roku w gnieździe umieszczonym na kominie Huty Miedzi Głogów wykluły się już 44 sokoły

Materiał promocyjny

 

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Realista 11.11.2023 10:19
Nie wiem czemu ma służyć ten artykuł ale dawna nie czytałem takich bzdur🤔a więc tak ; Nowa Rudna to najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce, Żelazny most to jezioro gdzie jak ptaki przypadkowo przelecą padają martwe,lasy w koło huty Głogów to rumowiska i w końcu zasolenie i złote algii w Odrze to sprawka KGHM który zwiększył produkcję o 100 proc.zapominajac o ochronie środowiska.Dlatego wybielanie się takimi artykułami jest żenujące 🤣

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ