Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 11:42
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Odczynniki chemiczne w badaniach laboratoryjnych

Odczynniki chemiczne w badaniach laboratoryjnych
Badania laboratoryjne w większości przypadków polegają na zmianie parametrów środowiska i tworzeniu konkretnych warunków, w których mają zachodzić określone reakcje. Obserwacja zmian, jakie następują, dostarcza informacji i danych. Następnie poddaje się je analizie i na tej podstawie — wyciąga się wnioski. W tworzeniu takich warunków badawczych ważną rolę odgrywają odczynniki chemiczne.

Czym są odczynniki chemiczne?


Odczynniki chemiczne są pojedynczymi związkami lub ich mieszaninami przeznaczonymi do konkretnego sposobu zastosowania w badaniach laboratoryjnych. Ta definicja jest bardzo ogólna i obejmuje wiele preparatów o zróżnicowanym działaniu. Ze względu na różnorodność są one podawane klasyfikacji. Mają też określone cechy, które zawsze muszą być stałe.

Niektóre z odczynników chemicznych są stosowane bardzo powszechnie, stanowiąc podstawowe wyposażenie laboratorium. Uczestniczą w konkretnych reakcjach lub tworzą określone środowisko niezbędne np. do wyhodowania kultur bakterii czy wykrycia obecności określonych substancji. Niektóre z takich preparatów zyskały konkretne nazwy, zazwyczaj pochodzące od nazwisk ich wynalazców. Przykładem są odczynniki Marquisa (do wykrywania obecności alkaloidów), Tollensa (do wykrywania aldehydów) czy Griessa (do wykrywania i oznaczania azotynów).

Odczynniki chemiczne powszechnie stosuje się w pracach badawczych, preparatyce, analizach chemicznych oraz produkcji innych substancji. Za ich pomocą można np. oznaczać i wykrywać jony czy rozdzielać mieszaniny anionów lub kationów.

Cechy odczynników chemicznych


Ponieważ każdy odczynnik chemiczny ma bardzo konkretne zastosowanie, które wywołuje pożądaną reakcję (np. zabarwienie, wytrącanie osadu), musi mieć także określone cechy. Najważniejszą z nich jest stałość i niezmienność składu. Dotyczy to zarówno mieszanin i proporcji zawartych w nich związków, jak i np. stopnia zanieczyszczenia. Czynnik ten określa się jako stałe parametry jakościowe. Drugą ważną cechą jest czas trwałości odczynnika.

Ponieważ cechy te są bardzo istotne, a niektóre związki chemiczne ulegają przemianom, np. pod wpływem światła, niezbędne jest też zapewnienie im odpowiedniego opakowania. Przykładowo kwas jodowodorowy jest związkiem wrażliwym na światło i ciepło. Dlatego utrzymanie jego niezmienności oraz zapobieganie rozkładowi pod wpływem światła wymaga umieszczenia substancji w butelkach z ciemnego szkła.

Istotną cechą odczynników chemicznych jest też ich czystość. Jest ona rozumiana jako procent wagowy głównej substancji, przy czym proporcje nie obejmują zanieczyszczeń. Należy też podkreślić, że odczynnik składający się z tych samych związków może mieć inne właściwości i jakość.

Rodzaje odczynników chemicznych


Ze względu na bardzo dużą różnorodność i zakres zastosowań odczynniki chemiczne podlegają klasyfikacji. Dzieli się je na pięć podstawowych grup.

  1. Odczynniki chemicznie czyste – spełniają one najwyższe wymogi laboratoryjne ze względu na to, że zawartość substancji głównej wynosi w nich od 99.99 do 99.999%. Taka ilość zanieczyszczeń nie jest nawet możliwa do wykrycia dostępnymi metodami chemicznymi,

  2. Odczynniki czyste do analizy – spełniają normy dopuszczające je do wykorzystania w analizach jakościowych i ilościowych. Zawartość substancji głównej wynosi w nich od 99.9 do 99.99%.

  3. Odczynniki czyste spektralnie – stosowane w analizach spektralnych, mają bardzo wysoką jakość, potwierdzoną przez zawartość substancji głównej na poziomie od 99.999 do 99.9999%.

  4. Odczynniki czyste – stosuje się je w badaniach standardowych. Mają stałą jakość i zawartość substancji głównej w przedziale 99 do 99.9%.

  5. Odczynniki techniczne – zawierają od 90 do 99% substancji głównej i służą do syntez przemysłowych.


Niezależną grupę stanowią odczynniki analityczne, które – zależnie od zastosowania – dzielą się nagrupowe, selektywne, specyficzne oraz maskujące.

Skąd się biorą odczynniki chemiczne – sklep chemiczny Poznań


Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach są produkowane przez specjalistyczne firmy. Zajmują się one również zaopatrzeniem placówek badawczych w takie preparaty, zależnie od ich zapotrzebowania. Miejscem, w którym można kupić takie produkty, a także odczynniki mikrobiologiczne, sprzęt laboratoryjny i materiały jest Argenta – sklep chemiczny Poznań (https://www.argenta.com.pl/Odczynniki-chemiczne). Jego asortyment jest bardzo szeroki i obejmuje ponad 99 tysięcy odczynników chemicznych o różnym przeznaczeniu. Wśród nich są produkty marek takich jak Fisher Chemical, Maybridge, Acros Organics i wielu innych.

Materiał partnera

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ