Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 23 kwietnia 2024 22:38
Reklama
Reklama
Reklama

Obligacje korporacyjne. 3 fakty, które musisz o nich wiedzieć!

Obligacje korporacyjne. 3 fakty, które musisz o nich wiedzieć!
Wśród wielu instrumentów finansowych obarczonych dużym ryzykiem można znaleźć i te, które uważa się za bezpieczniejszą formę inwestowania. Przykładem takich aktywów są obligacje. Może emitować je Skarb Państwa – są to obligacje skarbowe – albo przedsiębiorstwa – obligacje korporacyjne. I właśnie tym drugim przyjrzymy się bliżej.

Czym są obligacje korporacyjne?


Obligacje korporacyjne to inaczej papiery wartościowe dłużne. Emitują je, czyli wydają firmy, takie jak spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Nabyć je może inwestor.

W praktyce obligacja stanowi umowę między przedsiębiorcą a innym podmiotem – nabywcą. Na jej podstawie osoba lub firma kupująca aktywa udziela pożyczki emitentowi. W wyniku tej transakcji staje się on dłużnikiem obligatariusza.  W zamian za to nabywca otrzymuje obietnicę spłaty pożyczki w określonym terminie. Kwota ta najczęściej zostaje powiększona o oprocentowanie.

Dlaczego firmy decydują się na emisję obligacji? Z prostego powodu – w ten sposób uzyskują środki niezbędne do dalszej działalności, np. do długoterminowych inwestycji lub do działań bieżących. Obligatariusze natomiast otrzymują regularnie odsetki.

Fakt 1. Oprocentowanie w obligacjach korporacyjnych jest wyższe niż w obligacjach skarbowych


Dłużne papiery wartościowe mogą mieć oprocentowanie zmienne lub stałe. Istnieją także obligacje zerokuponowe. Oznacza to, że emitujący po upływie terminu wykupu wypłaca cenę równą wartości emisyjnej. Zarobkiem inwestora jest tu różnica między ceną nominalną a ceną zakupu aktywów.

W praktyce oprocentowanie obligacji korporacyjnych jest wyższe niż skarbowych, emitowanych przez Skarb Państwa. Może ono sięgać nawet 9% w skali roku. Przy odrobinie szczęścia można jednak trafić na prawdziwą okazję i nabyć aktywa o jeszcze wyższym oprocentowaniu.

Warto zaznaczyć, że o oprocentowaniu decyduje emitent. Bierze on pod uwagę sytuację firmy, jej historię, wyniki finansowe, branżę i model biznesowy. Na wysokość odsetek wpływają również ogólne warunki na rynku.

Fakt 2. Ryzyko związane z obligacjami korporacyjnymi zależy od stabilności emitenta


Mimo że obligacje korporacyjne mają zazwyczaj wyższe oprocentowanie niż skarbowe, inwestycja w nie wiąże się z nieco większym ryzykiem. Rentowność tych instrumentów zależy od stabilności firmy, która jest emitentem.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji, przedsiębiorstwa oferują nabywcom tzw. obligacje zabezpieczone. Inwestor, który kupi tego rodzaju papiery wartościowe, może liczyć na gwarancję wykupu dzięki zabezpieczeniu. Ma ono źródło w aktywach firmy. Może być to hipoteka, poręczenie udzielone na przykład przez bank, a także zastaw rejestrowy.

Aby zmniejszyć ryzyko, warto dokładnie sprawdzić kondycję firmy, a najlepiej skorzystać z porad specjalistów (np. z domów maklerskich, takich jak Michael / Ström Dom Maklerski. Na podstawie swojej wiedzy i specjalistycznych narzędzi ocenią oni rentowność danej inwestycji.

Fakt 3. Papiery dłużne można nabyć na 3 sposoby. Jak kupować obligacje korporacyjne?


Obligacje mają określoną wartość nominalną, okres trwania oraz ustaloną stopę procentową, zwaną kuponem. Określa ona wysokość odsetek, jakie inwestor otrzyma w zamian za udzielenie pożyczki firmie.

W jaki sposób inwestor może kupować obligacje korporacyjne? Do wyboru ma trzy opcje:

  • rynek pierwotny – bezpośrednio od emitenta,

  • rynek wtórny – zakup od innego inwestora lub na rynku obligacji Catalyst,

  • usługi pośredników – czyli współpraca z funduszem inwestycyjnym lub domem maklerskim.


Artykuł sponsorowany

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
News will be here
PRZECZYTAJ