Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 20 lipca 2024 17:18
Reklama
Reklama
Reklama

Niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z pomocy finansowej. Trwa program Aktywny Samorząd

Niepełnosprawni mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z pomocy finansowej. Trwa program Aktywny Samorząd
W roku 2023 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Nabór wniosków odbywa się w ustalonych terminach tj.:

Moduł I: od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Moduł II: wnioski na I półrocze 2023 w terminie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r.

wnioski na II półrocze 2023 w terminie od 01.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

Realizacja w ramach Modułu I obejmuje zadania zawarte w kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 r.:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu,

 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,


W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szeroki zakres pomocy adresowany jest do poszczególnych grup osób niepełnosprawnych z określoną niepełnosprawnością, wiekiem wnioskodawcy, jak również jego aktywnością zawodową.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle), przesyłając wniosek pocztą tradycyjną lub elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW (SYSTEM OBSŁUGI WSPARCIA). Logowanie | SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Osoby zainteresowane, składaniem wniosku w formie elektronicznej mogą korzystać w systemie SOW z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW.

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski jest w końcowej fazie realizacji wniosków objętych dofinansowaniem, złożonych w roku 2022, na które otrzymał środki finansowe na Moduł I: 280 040,33 zł (pomoc adresatom programu), na Moduł II (pomoc adresatom programu) kwotę: 90 663,93 zł. Wysokość środków otrzymanych z PFRON umożliwiło zrealizowanie wszystkich złożonych wniosków, które spełniały warunki programowe.

Szersze informacje na temat realizacji programu Aktywny Samorząd umieszczane są corocznie na stronie internetowej PCPR w Kędzierzynie-Koźlu (www.pcprkkozle.pl). Ponadto szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu PCPR: 77/483 33 23, 77/ 481 02 82, (wew. 117 lub 120) lub osobiście w siedzibie: ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

Materiał partnera

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ