Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
poniedziałek, 20 maja 2024 15:16
Reklama
Reklama

Ponad 150 ton szkodliwego azbestu wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych

Ponad 150 ton szkodliwego azbestu wywiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych
Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu zakończyło drugi etap zadania polegającego na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Wydano ponad 55 tys. zł, a specjalistyczna firma wywiozła łącznie ponad 150 ton tego szkodliwego dla zdrowia materiału.

Odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zagospodarowane poprzez ich unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Zadanie udało się zrealizować ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –19 278 złotych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota 27 540 złotych, przy współudziale środków z budżetu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – ponad 8 tys. zł.

Azbest jest minerałem z grupy krzemianów. Pod koniec drugiej połowy XX wieku był szeroko wykorzystywany w technice. Włókna azbestowe mają właściwości umożliwiające tkanie, zaplatanie lub mieszanie z różnymi spoiwami. Są trwałe i odporne na wysoką temperaturę. Dzięki tym właściwościom azbest znalazł zastosowanie m.in. w budownictwie, motoryzacji, chemii, przemyśle maszynowym i włókienniczym. Posiada jednak cechę negatywną dla zdrowia: jego chorobotwórcze działanie dla płuc następuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu, co oznacza, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Oprac. AL

Poniżej pełny komunikat wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa starostwa powiatowego:

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu w imieniu Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest Starosta Powiatu zrealizowało zadanie w dziedzinie ochrony środowiska w ramach projektu Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Kędzierzyn-Koźle – VII nabór.

Dzięki współfinansowaniu działania, w ramach umowy dotacji nr 261/2016/G-22/OZ-ZOA/D z dnia 11 sierpnia 2016 roku z późniejszym aneksem nr 01/078/2016 z dnia 27 września 2016 r., ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota do 19 278,00 złotych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota do 27 540,00 złotych, przy współudziale środków z budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – kwota 8 262,00 złotych zostały zebrane i unieszkodliwione odpady niebezpieczne o kodzie 17 06 05* – materiały budowlane zawierające azbest. Z dwóch działek Skarbu Państwa specjalistyczna Firma wywiozła łącznie 150,250 ton. Całkowity koszt zadania to 55 080,00 złotych.

Odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały zagospodarowane poprzez ich unieszkodliwienie, oparte o ich zeskładowanie, na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Azbest jest minerałem z grupy krzemianów. Pod koniec drugiej połowy XX wieku był szeroko wykorzystywany w technice. Włókna azbestowe mają właściwości umożliwiające tkanie, zaplatanie lub mieszanie z różnymi spoiwami. Są trwałe i odporne na wysoką temperaturę. Dzięki tym właściwościom azbest znalazł zastosowanie m.in. w budownictwie, motoryzacji, chemii, przemyśle maszynowym i włókienniczym.

Posiada jednak cechę negatywną dla zdrowia: jego chorobotwórcze działanie dla płuc następuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu co oznacza, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Emisja pyłu azbestowego może wystąpić np. podczas:

 • prac wyburzeniowych i rozbiórkowych obiektów o lekkich ścianach osłonowych;

 • usuwania dachów wykonanych z płyt A-C oraz elewacji z płyt A-C;

 • wyburzania obiektów o konstrukcji nośnej stalowej i żelbetowej z izolacją przeciwogniową wykonaną w formie natrysku lub okładzin z miękkich płyt azbestowych,

 • rozbiórki ścian działowych lub stropów ocieplonych;

 • usuwania izolacji cieplnej;

 • czyszczenia i renowacji pokryć dachowych;

 • prac hydraulicznych, instalacyjnych połączonych z destrukcją stropu, ścian działowych,

 • modernizacji pomieszczeń dźwigów, naprawy przewodów wentylacyjnych.


Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka.

W konsekwencji oddziaływania azbestu mogą rozwijać się takie choroby, jak:

 • pylica azbestowa (azbestoza);

 • nowotwory złośliwe (szczególnie śródbłoniak);

 • zgrubienia i stwardnienia opłucnej;

 • zmiany skórne;

 • przewlekłe zapalenia oskrzeli.


Źródło: starostwo powiatowe 

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ