Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 25 czerwca 2024 04:49
Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. Trwa nabór do kolejnej edycji programu opieki wytchnieniowej

Zajmowanie się niepełnosprawnym członkiem rodziny to wyjątkowo wymagające zadanie, które pochłania czas i energię najbliższych. Takie osoby będą miały szanse skorzystać ze wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na odpowiednie deklaracje czeka do 10 listopada.
Pomoc dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych. Trwa nabór do kolejnej edycji programu opieki wytchnieniowej

KOMUNIKAT O PLANIE PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gmina Kędzierzyn-Koźle weryfikuje zapotrzebowanie na usługi opieki wytchnieniowej celem ewentualnego przystąpienia w roku 2024 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z powyższym ogłasza się nabór deklaracji wstępnych do udziału w ww. Programie. Liczba osób zakwalifikowana do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, będzie zależna od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu. Zakłada się realizacją Programu w dwóch formach, tj.

 • świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności).

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o złożenie wstępnej deklaracji osoby zainteresowanej udziałem w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 do dnia 10.11.2023 roku :

 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Raja 2A,
 • drogą emaliową : [email protected]

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo
  - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm)

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Limit godzin i dób opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wyniesie nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
 • 14 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Uczestnik, któremu przyznana zostanie pomoc w postaci usług opieki wytchniniowej nie będzie ponosił odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają założenia określone w Programie, który dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024.

Do pobrania: 

  
Plik deklaracja_wstepna-pobyt_dzienny.docx21.54 KB
Plik deklaracja_wstepna-pobyt_calodobowy.docx21.91 KB

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ