Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 3 grudnia 2023 20:46
Reklama
Reklama
Reklama

Oddychamy lepszym powietrzem niż kilka lat temu. Mniej pików benzenu i pyłów zawieszonych

Oddychamy lepszym powietrzem niż kilka lat temu. Mniej pików benzenu i pyłów zawieszonych
Pocieszając dane przedstawiła na ostatniej sesji rady miasta Barbara Barańska, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu. Wynika z nich, że poprawia się jakość powietrza w naszym mieście. Przedstawiono również efekty kontroli w 7 zakładach w rejonie Kędzierzyna-Koźla.

Podczas ostatniej sesji rady miasta poruszono temat jakości powietrza w Kędzierzynie-Koźlu. Barbara Barańska przedstawiła dane Regionalnego Wydziału Monitoringu w Opolu. Jak wynika z analiz w roku 2022 pików benzenu było zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich. Sytuacja z pyłami PM2,5 i PM10 również wygląda lepiej.
Norma średnioroczna pyłu PM10 nie została przekroczona na żadnej stacji pomiarowej, widać duże spadki w stosunku do wcześniejszych lat.

Jeśli chodzi o pył PM2,5 to do 2018 roku miewał on spore przekroczenia. Od 2019 roku odnotowujemy duży spadek stężeń. Niestety w przypadku benzapirenu na wszystkich trzech stacjach odnotowano przekroczenia, niemal trzykrotne. Najwięcej tego zanieczyszczenia dociera do nas z województwa śląskiego.


- Mimo to, patrząc w perspektywie ostatnich lat, te wyniki i tak są niższe. Bywało, że przekroczenia były prawie dziesięciokrotne. Teraz, w 2022 roku, odnotujemy dwu- trzykrotne. Niestety, dużo czasu jeszcze zajmie, aby ten wskaźnik zaczął spadać do wartości docelowej - mówiła podczas sesji Barbara Barańska.


Mimo że odnotowane są spadki, to wciąż największym problemem mającym wpływ na zdrowie ludzi jest stężenie pyłów PM2,5 i PM10. W czasie sezonu zimowego 2022/2023 pojawiły się cztery alerty wydane przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu dotyczące przekroczenia poziomu pyłu PM10. Dla porównania w sezonie 2020/2021 było osiem takich przekroczeń.


- Ta prezentacja jest bardzo korzystna dla naszych mieszkańców, w latach wcześniejszych na przykład, w 2013, 2014 roku, było naprawdę dużo gorzej. Zainwestowaliśmy w zmianę kopciuchów i jak widać są efekty - mówiła Sabina Nowosielska, prezydent miasta.

W sezonie letnim pojawiły się dwa piki dotyczące przekroczenia poziomu ozonu, które zaniepokoiły prezydent miasta.


- Jeśli chodzi o ozon, to martwią mnie te piki, które miały miejsce rok temu. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczne są dla zdrowia – mówi Sabina Nowosielska.

Podczas sesji przedstawiono również informację o działaniach kontrolnych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w 2022 roku. Przeprowadzono 32 kontrole, w tym 7 w zakładach w Kędzierzynie-Koźlu prowadzących emisję benzenu. W wyniku tych wizyt stwierdzono naruszenia różnej wagi, m.in. naruszenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, udzielania pozwoleń zintegrowanych, czy prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnych ze stanem fizycznym. W związku z tym nałożono sankcje w postaci mandatów karnych oraz kierowano zarządzenia do właściwych organów administracyjnych.


W wyniku ustaleń jednej kontroli stwierdzono naruszenie dotyczące przekroczeń w 2022 roku wielkości dopuszczalnej emisji benzenu do powietrza. Zakład otrzymał karę finansowo-administracyjną.


Przeprowadzono również 108 kontroli w innych zakładach, gdzie w przypadku 26 kontroli dopatrzono się 11 naruszeń w gospodarowaniu odpadami, m.in. 7 w zakresie ochrony powietrza, 9 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ