Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
wtorek, 23 kwietnia 2024 22:55
Reklama
Reklama
Reklama

Wspierają edukację uczniów romskich. Rozbudowa ogrodu sensorycznego i zajęcia terapeutyczne

Wspierają edukację uczniów romskich. Rozbudowa ogrodu sensorycznego i zajęcia terapeutyczne
W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu podejmowane są działania wspierające edukację uczniów romskich. Od 2007 roku pozyskiwane są środki finansowe umożliwiające realizację dodatkowych zadań w ramach rządowego programu. W 2022 roku szkoła realizowała 3 zadania w ramach wieloletniego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dodatkowo jedno zadanie w ramach programu realizowało Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko” działające w szkole.

Zadania realizowane w ramach programu finansowane były ze środków programu, zgodnie z Porozumieniami zawartymi pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim.

Jednym z zadań była rozbudowa ogrodu sensorycznego przy terenie szkoły. Była to kontynuacja wcześniej realizowanych zadań. W ramach zadania „Ogród sensoryczny – bliżej natury” z przyznanej dotacji wykonano ścieżki z dekoracyjnej kostki brukowej. Ogród został wyposażony w meble dekoracyjne, karuzelę tarczową oraz zostały posadzone rośliny o różnej strukturze, fakturze, kolorze i zapachu. Celem utworzenia ogrodu sensorycznego było stworzenie przestrzeni przyrodniczo-terapeutycznej uczniom romskim i polskim, zapewnienie jak najlepszych warunków indywidualnego rozwoju dziecka oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

Koszt całkowity zadania wynosił 8 181,36 zł. Na realizację zadania Wojewoda Opolski z programu przekazał kwotę w wysokości 6 953 zł, natomiast Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski przekazał wkład własny w wysokości 1 228,36 zł. Zostało wydatkowane 100% przyznanej dotacji.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach programu była „Organizacja wycieczki integracyjnej dla uczniów romskich. Poznajemy pasma górskie w Polsce – Pieniny”. Podczas trzydniowej wycieczki uczniowie przeżywali chwile pełne wrażeń. Uczestniczyli w spływie przełomem Dunajca, odwiedzili Termy Chochołowskie, zwiedzali Zamek Dunajec w Niedzicy oraz podziwiali zakopiańskie widoki. Celem projektu było pokazanie dzieciom romskim piękna polskiej ziemi, integracja uczniów romskich z rówieśnikami ze szkoły oraz wspólne przeżywanie i zdobywanie nowych doświadczeń.

Koszt całkowity zadania wynosił 13 206 zł. Na realizację niniejszego projektu Wojewoda Opolski przekazał z programu dotację celową w wysokości 10 000 zł, natomiast Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, na realizację zadania przekazało kwotę w wysokości 3 206 zł.

Trzecim zadaniem było zorganizowanie „Kulinarnych spotkań romskich przy wspólnym stole”. W ramach projektu zorganizowano 10 spotkań tematycznych, skorelowanych z kalendarzem imprez szkolnych. Prowadzone cyklicznie zajęcia miały na celu uczyć pracy w grupie, nawiązywania i podtrzymywania relacji, koncentracji, odpowiedzialności, nabywania umiejętności planowania, samoobsługi, ale przede wszystkim samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Na kulinarne warsztaty terapeutyczne nagrody dla uczestników przeznaczono 2 406,33 zł (w tym 2 100 zł z dotacji celowej przekazanej Wojewodę Opolskiego oraz 306,33 zł ze środków własnych).

Czwarte zadanie pod hasłem „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci romskich”, finansowane było przez Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”, działające w szkole. W ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia integracyjno-terapeutyczne dla 4 dzieci (romskich i polskich w wieku od 3 do 6 roku życia). Głównym celem zajęć było przygotowanie dzieci romskich do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez naukę języka polskiego, wzbogacanie słownictwa, poprawę komunikacji, mowę czynną, socjalizację w środowisku, wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, a także uświadomienie rodziców odnośnie potrzeby edukacji ich dzieci. Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, psychologa, terapeutę i nauczyciela- asystenta edukacji romskiej. Na to zadanie przeznaczono z projektu 6 000 zł, natomiast kwotę 400 zł przekazało Stowarzyszenie „Zawsze Dziecko”.

 


pro1

pro1

pro3

pro3

pro4

pro4

pro6

pro6

pro7

pro7


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Realista 17.01.2023 08:00
Co to znaczy podjęli próbę naprawy? Naprawili czy nie? Przecież rafako bankrutuje a to pewnie ich sprawka że gazociąg opadł w wykopie i pękł. Czy musi dojść do tragedii na wielka skalę aby rzetelnie podejść do awarii gazociągu na terenie tłoczni.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
News will be here
PRZECZYTAJ