Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 25 lipca 2024 13:04
Reklama
Reklama
Reklama

Odbiorcy ciepła z MZEC muszą złożyć oświadczenia. Chodzi o przyszłą cenę ciepła

Odbiorcy ciepła z MZEC muszą złożyć oświadczenia. Chodzi o przyszłą cenę ciepła
MZEC sp. z.o.o. w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że weszła w życie ustawa dotycząca wsparcia odbiorców ciepła. Chodzi o zmniejszenie opłat wynikających ze wzrostu cen paliw poprzez częściowe pokrycie kosztów na zasadzie rekompensaty.

Ustawa reguluje maksymalne stawki, jakie będą mogły być naliczane dla odbiorców końcowych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Na pozostałą część rachunku MZEC otrzyma rekompensatę. Aby jednak otrzymać to wsparcie tzw. odbiorcy wrażliwi muszą złożyć odpowiednie oświadczenia. Są to m.in. szkoły, żłobki, szpitale, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Mają na to czas do 11 października. Natomiast gospodarstwa domowe - które mają zawartą umowę sprzedaży ciepła z MZEC sp. z o.o.  - nie są zobowiązani do składania tego typu dokumentów.

Szczegóły i wzory wniosków w poniższym komunikacie oraz na stronie: https://www.mzec-kk.pl/pl/content/komunikat-nr-5-dla-odbiorc%C3%B3w-ciep%C5%82a.

Komunikat nr 5 dla odbiorców ciepła w sprawie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą

W związku z wejściem w życie:

  1. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), dalej „ustawa”

  2. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1975), dalej „rozporządzenie”


MZEC sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Stalmacha 18 informuje:

Odbiorcy ciepła, którym przysługuje średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą to (art. 4 ust.1 ustawy):

  1. Gospodarstwa domowe – odbiorcy ciepła w gospodarstwach domowych, którzy mają zawartą umowę sprzedaży ciepła z MZEC sp. z o.o.  - nie są zobowiązani do składania oświadczeń

  2. Odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - składają oświadczenia o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do rozporządzenia i jest do pobrania na dole komunikatu

  3. Odbiorcy ciepła, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy - składają oświadczenia o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do rozporządzenia i jest do pobrania na dole komunikatu.


Odbiorcy ciepła składają ww. oświadczenia w siedzibie MZEC w terminie do dnia 11 października 2022 r.  (art. 5 ust. 4, art. 6 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy).

Odbiorcy w oświadczeniu określają szacowaną ilość ciepła w rozbiciu na poszczególne miesiące od 1 października 2022r. do 30 kwietnia 2023r.

Określenie szacowanej ilości ciepła w oświadczeniu jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45a ustawy – Prawo energetyczne lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich działalności oraz posiadanych danych historycznych.

Oświadczenia należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: [email protected] lub w wersji papierowej na adres:

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Ul. Pawła Stalmacha 18
47-220 Kędzierzyn-Koźle


Oświadczenia składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów, podpisując je własnoręcznie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do pobrania:
Ustawa: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000196701.pdf
Rozporządzenie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001975/O/D20221975.pdf
Wzór oświadczenia - Załącznik nr 1 - do edycji
Wzór oświadczenia - Załącznik nr 2 – do edycji
Mechanizm średniej ceny wytwarzania z rekompensatą: https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata


grzejnik

grzejnik


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Rychu, taki lepszy Ryszard 20.10.2022 11:14
No masz widziałem ten zestaw pojazdów wczoraj i mnie zastanawiało, no masz... Ja na starość wybieram się do domu starców, a potem do paleniska w krematorium. Szkoda, że prochy me nie mogą być rozsypane jak nawóz, chciałbym się na coś przydać ojczystej ziemi.

Realista 20.10.2022 07:35
Ludzie, rozmawiajcie z sąsiadami!!! Wymieniajcie się kluczami!!! Ilr tragedii można by uniknąć przy bliższych relacjach sąsiedzkich.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ