Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
sobota, 9 grudnia 2023 00:32
Reklama
Reklama

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy powołał Fundację PARK. Pierwsze środki zebrane podczas Balu Biznesu

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy powołał Fundację PARK. Pierwsze środki zebrane podczas Balu Biznesu
Fundacja PARK, powołana przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. dołącza do działających w naszym mieście i powiecie organizacji działających na rzecz dobra społecznego.

16 stycznia 2023 roku Fundacja PARK z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego, została wpisana Krajowego Rejestru Sądowego dla m. Opole. Jej fundatorem jest spółka Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, która w decyzji o powołaniu Fundacji PARK dostrzega szanse i potencjał realizacji projektów o wysokiej wadze społecznej oraz wspierającej rozwój przedsiębiorczości. Działalność Fundacji powinna poszerzyć zakres i zasięg realizowanych przez fundatora zadań.

Pierwszym aktywnym działaniem nowo powołanej fundacji była licytacja podczas VII Balu Biznesu, gdzie darczyńcy przekazali łącznie kwotę blisko trzydzieści tysięcy złotych na realizację zamierzonych zadań.

- Jesteśmy wdzięczni za otwartość i okazane wsparcie – podkreśla Alicja Górska, prezes Fundacji. - Zebrane środki przeznaczymy na trudny, ale ogromnie ważny projekt przeciwdziałania samobójstwom, tak wśród młodzieży jak i dojrzałej części społeczeństwa. W tym zakresie podjęliśmy współpracę z ludźmi, którzy wiedzą jak ten temat realizować, tj. Polskim Towarzystwem Suicydologicznym i wkrótce będziemy zapraszać zainteresowanych mieszkańców do uczestnictwa w projekcie. Liczymy również na łączenie sił z innymi organizacjami w celu poszerzania spektrum działań w naszym mieście, powiecie i regionie.
Organami zarządczymi Fundacji są zarząd i rada fundacji.

– Rolę prezesa Fundacji, w pierwszym okresie jej działania, przyjęła Alicja Górska, łącząc to zadanie z zarządzaniem Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym, a wiceprezesem jest również związany z Fundatorem, pan Tomasz Starowicz – inicjatorzy pomysłu.

Działania zarządu wspierać będzie powołana Rada Fundacji. Wszystkie funkcje pełnione w organach Fundacji realizowane są społecznie, bez wynagrodzenia.

Zależy nam, aby Fundacja działała ambitnie i efektywnie - tłumaczy Tomasz Starowicz. – Obecnie stawiamy pierwsze kroki i liczymy, że nasza kadencja zapisze się zbudowaniem dojrzałości Fundacji, tak, aby w kolejnych latach organizacja mogła poszerzać zakres działań statutowych – dodaje.

Misją Fundacji Park jest rozwój kapitału społecznego i przedsiębiorczości poprzez odpowiedzialną współpracę opartą na otwartej komunikacji, przezwyciężania ograniczeń, efektywne wykorzystanie dostępnych programów i wspólnych możliwości działania na rzecz wzmacniania indywidualnego potencjału, rozwoju gospodarczego i kreowania przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni funkcjonowania.

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PRZECZYTAJ